UTBILDNING

  • Dipl. Kostrådgivare (Paulúns Näringcenter, Stockholm)
  • Lic. Personling Tränare (SAFE Education, Stockholm)
  • Lic. Fitnessinstruktör (SAFE Education, Stockholm)
  • Folkhälsovetenskap A & B (Örebro Universitet, Örebro)
  • Hälsofrämjande arbete A & B (Örebro Universitet, Örebro)
  • Kurs i hälsa, arbete, samhälle (Örebro Universitet, Örebro)
  • ACTIC styrketräningsinstruktör (ACTIC, Stockholm)