Lifestyle coaching

Att hinna med allt man vill är sällan lätt i vårt högpresterande samhälle. De flesta människor prioriterar tyvärr bort sin egen hälsa.

Jag hjälper dig att analysera din livsstil där vi tillsammans kan komma fram till hur du kan gynna ditt välmående. Detta innefattar ofta analys av prioriteringar, stressfaktorer och vanemönster. Med små medel kan man ofta göra stora förändringar.

To catch all you want is rarely easy in our high-performance community. Most people unfortunately, gives low priority to their own health.

I can help you to analyze your lifestyle, where we togehter can work out how you can benefit your well-being. This often involves the analysis of priorities, stress factors and habitual patterns. Small funds can often make major changes!