Nutrition plans

In order to achieve your health goals it requires a balanced and healthy diet. I give general guidelines, or strict dietplans on how this can be achieved. I work on the principle that simple is best; organic with as little additives as possible. My nutrition advices are based on science and the latest surveys combined with my own experience as a trainer and pro athlete. 
-------------------------------------------------------------------


 

Det kommer ständigt nya hälsorön vad man skall äta och inte. Olika dieter och tillskott presenteras i media med löften om viktnedgång och bättre hälsa. Vad skall man tro på?

För att nå sina hälsomål krävs en balanserad och hälsosam kost. Jag ger kostrådgivning efter kundens målsättning med kompletta kostscheman och/eller rekommendationer. Jag arbetar efter mottot om att enkelt och sparsamt processat är bäst; ekologiskt med så lite tillsatser som möjligt.
 

Vetenskaplig forskning och erfarenheter kring kost och livsmedel ligger till grund för min kostrådgivning.

It is constantly new health knowledge what to eat and not. Different diets and supplements are presented in the media with promises of weight loss and better health. What should we believe?