personal training

Personal training is something that allows training specially tailored for you and your needs. Together, we work our way to your personal goals. I help you with training programs special made for your ability and to motivate you to reach your goals.

Training is not need to be excercised at the gym, it might aswell be exercise outdoors or at your home. The most important is that you find just what you like and motivates you. A personal trainer is there to guide and support you.
-------------------------------------------------------------------

Personlig träning är något som möjliggör träning speciellt anpassad för dig och dina behov. Tillsammans arbetar vi oss fram till dina personliga mål och jag finns till hjälp för att skräddarsy träningsprogram efter din förmåga och motivera dig att nå dit du vill.

Träningen behöver inte utövas på gym, det kan lika gärna handla om alternativ träning utomhus eller hemma hos dig. Det viktiga är att du hittar just det som du gillar och motiverar dig. Jag som personlig tränare finns där och visar vägen.