PT online

Online coaching:

This is how it works:
I will email you a form with the necessary information about your habits, goals and conditions. There I also ask you to do simple tests as well as measure your body measurements as the basis for training programs and the later performance evaluation. You can also make a dietary registration as the basis for your custom diet program. Then I do a diet schedule and training program for the current period (eg 30 days).

During that time we have free mail contact as needed. When the current time has elapsed, we will evaluate the results and if needed, there is also a strategy for continuing training on its own.

There is also the possibility of having a custom diet and exercise schedule without ongoing mail contact and follow-up. Perfect for those who already have exercise routines but are stuck in the same old track or lack the knowledge to reach where you want.


Price from: 150€: - incl. VAT
---------------------------------------------------------------------------------


Nu erbjuder jag också personlig träning via nätet.

 

Så här går det till:

Jag mailar dig ett formulär med nödvändig information om dina vanor, mål och förutsättningar. Där ber jag dig också utföra enkla tester samt mäta dina kroppsmått som underlag till träningsprogram och den senare resultatutvärderingen. Du får också göra en kostregistrering som underlag för ditt anpassade kostprogram. Därefter gör jag ett kostschema samt träningsprogram för aktuell period (tex 30 dgr).

 

Under den tiden har vi fri mailkontakt efter behov. När den aktuella tiden löpt ut gör vi en utvärdering av resultatet och om behov finns även en strategi för fortsatt träning på egen hand.

 

Möjlighet finns även att endast få ett anpassat kost och träningsschema utan löpande mailkontakt och uppföljning. Perfekt för dig som redan har träningsrutiner men har fastnat i samma gamla spår eller saknar kunskapen för att nå dit du vill.

 

 

Pris från: 1495 :- inkl moms